To search type and hit enter

Stressbeleving
Stressbeleving
De term stress horen we veel en vaak om ons heen. Al is het een begrip dat al zo lang bestaat als ons leven oud is. Maar wat is stress nou eigenlijk precies?


Stress komt voort uit ons autonome zenuwstelsel. De sympatiticus wordt geprikkeld en brengt ons lichaam in staat van paraatheid. Stress is eigenlijk niets meer dan spanning of druk en in beginsel helemaal niet negatief. Het helpt ons goed te presteren, gericht actie te kunnen ondernemen en het maakt ons alert in bedreigende situaties. Stress wordt een negatief probleem als de draaglast groter wordt dan de draagkracht. Dit houdt in dat het evenwicht tussen de factoren die spanning veroorzaken, stressoren, en de mogelijkheden om stress te voorkomen of er mee om te gaan, doorslaat naar de verkeerde kant.

Een verstoring van dat evenwicht kan veroorzaakt worden door een te grote draaglast of een te kleine draagkracht. Bij een te grote draaglast is er sprake van eisen en oorzaken buiten jezelf als persoon. Deze belastende omstandigheden kunnen heel verschillend zijn, het kan variëren van alledaagse stresssituaties tot ingrijpende levensgebeurtenissen.

De draagkracht is verschillend ten opzichte van de een en de andere persoon. Dit houdt dus in dat de een gevoeliger is voor stress dan de ander. Eigenschappen die bepalend zijn voor het verschil in draagkracht zijn vaak gerelateerd aan karaktereigenschappen zoals: perfectionisme, slecht gevoelens kunnen uiten, moeilijk grenzen kunnen stellen, groot verantwoordelijkheidsgevoel voor omgeving, veel van zichzelf eisen, maar ook een ongezonde levensstijl kan bijdragen aan een verminderde draagkracht.

Je kunt jezelf trainen om de draagkracht te verhogen. Mijn Brein kan je helpen bij stressbeleving en stressvermindering en te zoeken naar balans voor jou, in alle facetten en in al je hoedanigheden.