To search type and hit enter

Rouwverwerking
Rouwverwerking
Rouwen…meestal wordt er meteen gedacht aan het intense verdriet dat je hebt als een dierbaar persoon is gestorven. Toch kan rouwen veel breder geïnterpreteerd worden. Zo kun je ook intens verdriet hebben om het verlies van iemand door een echtscheiding, vermissing of gevangenschap.


Of het verliezen van een dierbare door dementie, zonder dat ze daadwerkelijk zijn overleden. Het in coma raken van een geliefd persoon, een miskraam, abortus of ongewild kinderloos zijn, kan een gevoel van rouw oproepen. Ook kun je rouwgevoelens beleven bij het verlies van zaken, zoals een brand die je woning, grond en dierbare bezittingen heeft verwoest. Verlies van status of functie door werkloosheid of pensioen, verlies van ledematen, een blijvende handicap of andere ziekten die het leven drastisch veranderen en overlijden van (huis) dieren kunnen een gevoel van diepe rouw tot gevolg hebben. Zo zie je dat rouw op veel meer betrekking kan hebben, dan in eerste instantie gedacht.

Bij een rouwproces zijn er een aantal fases te doorlopen. Vaak verloopt dit niet op volgorde en lopen de fases door elkaar heen. Dit kan je een gevoel van verwarring, wanhoop en boosheid geven waardoor het rouwproces verstoord raakt. Mijn Brein kan jou helpen het gehele rouwproces te doorlopen en verder te kunnen met het verlies, op een voor jou goede manier!