To search type and hit enter

Preventief counselen
Preventief counselen
Voorkomen is beter dan genezen, luidt het gezegde. Counselling is uitermate geschikt om preventief in te zetten. Zo werkt Mijn Brein met onderzoeksmethoden, om te toetsen hoe medewerkers en management in de organisatie staan.


Zijn medewerkers voldoende tevreden? Voelen medewerkers voldoende waardering en respect? Wordt het beleid voldoende gerespecteerd? Zo niet, wat is hier de reden van? Wat kan een organisatie doen om dit te veranderen? Het lijken heel banale vragen. Maar de antwoorden op deze vragen zijn essentieel om een goede, gezonde basis te leggen in een organisatie en een positieve invloed te creëren op resultaten als omzetcijfers, targets en arbeidsproductiviteit.

Daarnaast zal preventief counselen zeer effectief bijdragen aan beheersbaarheid en zelfs verlaging van ziekteverzuim. Investeren in een psychosociaal “gezond” bedrijf is vooruitstrevend en de fundering van iedere organisatie!